کلاس آمادگی آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی در کرج – آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی از مدارسی هستند که، متقاضیان زیادی دارند. اما پا گذاشتن به این مدارس، آن هم از مدارس دولتی و عادی کار چندان آسانی نیست. دانش آموز برای ورود به این مدارس باید [...]