مهرشاد دهقان

مهرشاد دهقان به شما تعهد می‌دهد

“ما در آموزشگاه پایدار به شما تعهد می‌دهیم که کیفیت آموزشی را در بالاترین سطحی که در توان ماست حفظ کنیم.”

مهرشاد دهقان   •   پایه گذار آموزشگاه علمی آزاد پایدار