آموزشگاه کلاس گروهی زیست شناسی دهم در کرج / هزینه تدریس زیست شناسی دهم در کرج

زیست ‌شناسی مهمترین درس برای رشته علوم تجربی به شمار می‌آید. بالاترین ضریب در آزمون کنکور تجربی مربوط به این درس است. در زیست سال دهم به مباحث شناخت بدن انسان و تنفس، گیاهان، جانورشناسی و فتوسنتز [...]